První svaté přijímání

Všeobecné informace:

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do druhé třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Probíhá na faře jednou za týden vždy ve středu odpoledne. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě. Je také třeba doložit křest. (Pokud bylo dítě pokřtěno u sv. Tomáše, najdeme údaj v matrice, stačí přibližné datum, jinak je třeba potvrzení o křtu, vyžádat si je můžete ve farnosti kde dítě bylo pokřtěno).

První svaté přijímání bývá některou neděli koncem měsíce května nebo začátkem června při mši svaté v 9 hodin, obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice. Den před tím (v sobotu) ráno děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

 

Vážení rodiče,

pokud chcete, aby Vaše dítě v tomto školním roce přijalo poprvé svátosti smíření a eucharistie, máte možnost přihlásit je na přípravu. Stejně jako minulý rok bude i letos kurz probíhat v sakristii kostela sv. Tomáše (Moravské nám. 1).

Příprava bude zahájena setkáním s Vámi, rodiči, v neděli 1. 3. 2020 po „deváté“ mši svaté, tedy krátce po 10. hodině dopolední, a bude se pak konat vždy v tomto termínu, od 8. 3. do 31. 5. Prosíme, abyste při těchto setkáních děti doprovázeli (Vy sami nebo někdo z rodiny).

První SVÁTOST SMÍŘENÍ dětí proběhne v sobotu 6. června 2020 v 15 hodin,

slavnost prvního SV. PŘIJÍMÁNÍ pak bude v neděli 7. června 2020 v 9 hodin.

K přijetí těchto svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou (výjimečně i druhou) a které alespoň jeden rok navštěvovaly výuku náboženství.

Dítě přihlašují výhradně rodiče tak, že odevzdají vyplněnou přihlášku v kanceláři na faře (Lidická 6) nebo v sakristii kostela sv. Tomáše. Pro přijetí svátosti je nutná jistá dávka náboženské praxe u dítěte (dítě je zvyklé slavit nedělní mši svatou a modlit se) a jistá záruka pokračování svátostného života po prvním přijetí svátostí. Všechny ostatní podrobnosti Vám rád zodpovím při přihlašování Vašeho dítěte, případně v průběhu samotného kurzu.

Přihláška je k dispozici ZDE.

Děkuji Vám a těším se na vzájemnou spolupráci.

P. Martin Hönig, farní vikář u sv. Tomáše v Brně,

martinhonig@seznam.cz, 731402647