Mše na úmysl dárce (intence)

V případě přání nechat v našem kostele sloužit  mši svatou na zvláštní potřebu či úmysl dárce je nutné příslušnou prosbu i termín dohodnout přímo v kostele v sakristii před nebo po skončení kterékoli bohoslužby. Intence se zadávají vždy od začátku doby adventní až do konce příslušného liturgického roku (s výjimkou předem obsazených termínů, např. o církevních svátcích). Je třeba počítat, že jednotlivé mše svaté mohou být rezervovány i na více měsíců dopředu.

Na kteroukoli mši svatou smí kněz přijmout pouze jednu intenci. Úmysl, na který je mši svatá sloužena, se v našem kostele při mši svaté veřejně neoznamuje.