Kněží, jáhni a kostelník

Farář

Jan Mráz

Narozen 15. května 1962 v Brně, ve farnosti svatého Jakuba. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích, a do kněžského semináře. Teologii dokončil v roce 1988 a 26. června téhož roku byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen na kněze pražským světícím biskupem Mons. Janem Lebedou.

Od července 1988 do srpna 1990 působil jako kaplan v Telči, poté, do října 1992 byl kaplanem u sv. Tomáše v Brně. Od 1. listopadu 1992 byl ustanoven farářem v Kunštátě na Moravě a excurrendo administrátorem v blízkých Sebranicích. Následující rok byl vyslán na postgraduální studia Kanonického práva do Říma. Od září 1995 vykonával funkci spirituála Papežské koleje Nepomucenum v Římě, přičemž pokračoval ve studiích na Papežské Lateránské univerzitě. V září 1998 byl vatikánskou Kongregací pro katolickou výchovu jmenován rektorem Nepomucena; tuto službu zastával do srpna 2013.

V listopadu 1999 jej svatý papež Jan Pavel II. jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti. Při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Roku 2010 jej pražský arcibiskup Dominik Duka jmenoval kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Po dvacelileté římské misi se vrátil do rodného Brna, kde je od 1. září 2013 farářem u sv. Tomáše. Mimo to je pověřen vedením formační skupiny kněží v prvním roce po vysvěcení, dále byl jmenován biskupským delegátem pro liturgii a kulturu, z toho titulu předsedá Komisi pro liturgický prostor, která v diecézi schvaluje úpravy liturgických prostorů. Po založení Fondu na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi byl jmenován členem jeho správní rady. Od 1.1.2017 se stal navíc kancléřem biskupské kurie brněnské diecéze.

Kontaktní údaje:

mobilní telefon: 731 402 628
mail: jan.mraz (zavináč)svtomas.net

Kaplani

Jakub Tůma

Narozen 28.9.1989 v Třebíči, na kněze byl vysvěcen biskupem Vojtěchem Cikrlem 27.6.2015 v brněnské katedrále. Farnost sv. Tomáše je jeho prvním kněžským působištěm, poté co absolvoval rok jáhenské služby v olomouckém semináři.

Kontaktní údaje:

mobilní telefon: 775 632 771
mail: jakub.j.tuma (zavináč)gmail.com

Martin Hönig 

Pochází z Letovic. Narodil se 6. 11. 1987 v Boskovicích. Po maturitě na Biskupském gymnáziu v Letovicích nastoupil v roce 2007 do kněžského semináře. Po třech letech v Olomouci absolvoval zbylé tři roky přípravy na kněžství v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, přičemž studoval na Papežské Lateránské univerzitě. 13. července 2013 byl biskupem Mons. Vojtěchem Cirklem vysvěcen na jáhna a poslán na roční službu do farnosti Brno-Zábrdovice.

28. června 2014 přijal z rukou otce biskupa Mons. Vojtěcha Cirkleho v brněnské katedrále kněžské svěcení. První tři roky kněžské služby vykonával jako kaplan ve Znojmě. Od 1.  srpna 2017 byl ustanoven kaplanem u sv. Tomáše v Brně.

Kontaktní údaje:

mobilní telefon: 731 402 647
mail: martinhonig (zavináč)seznam.cz

Jáhni

Jiří Palacký

Nar. 20.08.1942 v Uherském Hradišti, Po ukončení 8- leté základní školy  zaměstnán  jako lesní dělník, pomocný dělník na stavbě a dělník v lisovně plastů ve Fatře napajedla. 1961-1963 základní vojenská služba. 1963-1968 opět pracoval ve Fatře Napajedla jako dělník a později technolog, současně večerní studium na Průmyslové škole chemické ve Zlíně. Po maturitě denní studium na Universitě J.E. Purkyně v Brně, obor chemie /1968-1973 s doktorátem v r. 1979. V r.1973 přijal svátost manželství, manželka Květa Palacká, má syna a 2 dcery.

V letech 1973-2004 zaměstnán jako chemik, obor zpracování plastů a analytická chemie. V letech 1990-1995 studium teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, 26.8.1994 vysvěcen brněnským biskupem Msgr. Vojtěchem Cikrlem na stálého jáhna a ustanoven ke službě ve farnosti sv. Tomáše v Brně. Od r. 1998 výpomoc v duchovní správě v kostele Milosrdných bratří v Brně. Od r. 1996 člen Mezinárodního jáhenského centra (IDZ) se sídlem v Rottenburgu (D), v r. 2001 zvolen za delegáta IDZ. Členství v IDZ ukončeno v září 2017.

Kontaktní údaje:

telefon: 530 316 273
mobilní telefon: 732 835 877
mail: palackyjiri (zavináč)gmail.com

Ivan Synek

Narozen v roce 1946 v Olešnici na Moravě. Po vyučení provozním zámečníkem, vystudoval střední školu s maturitou. Následovala dvouletá základní vojenská služba ve Vysokém Mýtě. V říjnu 1968 vstupuje do manželství.

Od počátku sedmdesátých let se angažuje ve službách podzemní církve. Tajně studuje teologii a 9. října 1976 přijímá svěcení pro východní i západní ritus z rukou otce biskupa Jindřicha Peška. V říjnu 1990 se stává členem komunity Emmanuel. V ní je spolu se svojí ženou formován pro službu manželům.

Po řádném přezkoušení z teologických věd na Teolog. fakultě Karlovy university na jaře 1994, přijímá 25. června téhož roku v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, z rukou sídelního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení sub conditione a je jím delegován k jáhenské službě ve farnosti sv. Tomáše v Brně.

Tuto službu rovněž vykonává v komunitě Emmanuel a na Biskupském gymnáziu v Brně.

Kontaktní údaje:

telefon:  544 526 582
mail: i.synek (zavináč)seznam.cz

Kostelníci

Ivan Synek

Pavel Zahradník