Farní zpravodaj

Farní časopis Tomášek vychází od roku 1993, a to vždy jednou měsíčně (mimo prázdniny). Záměrem tohoto zpravodaje je informovat, nejen farníky ale i lidi do farnosti náhodně přicházející, o životě svatotomské farnosti, o aktivitách charity či komunity Emmanuel, o akcích pro mládež, pro dospělé či dříve narozené. Pro ty z vás, kteří nemají tu možnost zúčastnit se bohoslužeb a vzít si odtamtud Tomáška domů a přečíst si ho, nabízíme jeho elektronickou verzi ve formátu PDF, který snadno přečtete v prohlížeči jako je např. Adobe? Acrobat Reader.

Uzávěrka nového čísla je 14. listopadu 2021 .

Archiv

číslo 1, číslo 2

Redakce

TOMÁŠEK - Zpravodaj při kostele sv. Tomáše v Brně. Vydává Římsko-katolická farnost u sv. Tomáše v Brně
Mons. Jan Mráz - farář, redakce: o.J. Tůma, M. Keprtová, P. Zahradník.

Schránka pro e-mailové příspěvky: redakce (zavináč)svtomas.net, ostatní příspěvky předávejte kostelníkovi. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Nevyžádané příspěvky nevracíme.