Biřmování

Biřmování je svátost těsně spjatá se křtem a spolu s eucharistií patří k plnosti uvedení do křesťanského života. V naší tradici je také chápána jako stvrzení osobního rozhodnutí pro Krista.

Svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Tato svátost je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Je užitečná zejména u těch věřících, kteří byli pokřtěni v dětském věku a dosud neměli příležitost k osobnímu přijetí vztahu s Bohem i se společenstvím ostatních křesťanů.

Přihlásit se může každý, kdo dovršil 15. rok svého věku (horní hranice není stanovena). Příprava se otevírá jednou za dva roky vždy na začátku školního roku a trvá přibližně rok a půl. Jednotlivá setkání probíhají ve školním roce na faře některý večer v týdnu (podle domluvy ve skupině) jednou za čtrnáct dní. Podle domluvy a možnosti kněží mohou být setkání každý týden, a příprava pak trvá kratší dobu. Svátost biřmování bývá obvykle udělována kolem Svatodušních svátků (zhruba květen - červen).

K přípravě je možno se přihlásit na faře nebo v  kostele nejlépe do konce měsíce září.