Aktuální složení

Složení farní rady na funkční období 2017-2022

 

Ladislav Bobčík
Zdeněk Bureš
Ludmila Dufková
Jana Fialová
Petr Hanák
Jan Keprt
Veronika Kozlová
Vítězslava Mikešková
Matěj Papoušek
Vojtěch Pospíšil
Pavel Zahradník
Markéta Zelenková

 

Členové z titulu funkce

Jan Mráz (farář)
Jakub Tůma (kaplan)
Martin Hönig (kaplan)
Jiří Palacký (jáhen)
Ivan Synek (jáhen)
Ludvíka Koukalová (za komunitu Emmanuel)

 

První zasedání nově zvolené farní rady je  plánováno na čtvrtek 23.11. v 19,00 na faře.