1. sv. přijímání

Vážení rodiče,

pokud chcete, aby Vaše dítě v tomto školním roce přijalo poprvé svátosti smíření a eucharistie, máte možnost přihlásit je na přípravu. Stejně jako minulý rok bude i letos kurz probíhat v sakristii kostela sv. Tomáše (Moravské nám. 1).

Příprava bude zahájena setkáním s Vámi, rodiči, v neděli 3. 3. 2019 po „deváté“ mši svaté, tedy krátce po 10. hodině dopolední, a bude se pak konat vždy v tomto termínu, od 10. 3. do 9. 6. Prosíme, abyste při těchto setkáních děti doprovázeli (Vy sami nebo někdo z rodiny).

První SVÁTOST SMÍŘENÍ dětí proběhne v sobotu 15. června 2019,

slavnost prvního SV. PŘIJÍMÁNÍ pak bude v neděli 16. června 2019.

K přijetí těchto svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou (výjimečně i druhou) a které alespoň jeden rok navštěvovaly výuku náboženství.

Dítě přihlašují výhradně rodiče tak, že odevzdají vyplněnou přihlášku v kanceláři na faře (Lidická 6) nebo v sakristii kostela sv. Tomáše. Pro přijetí svátosti je nutná jistá dávka náboženské praxe u dítěte (dítě je zvyklé slavit nedělní mši svatou a modlit se) a jistá záruka pokračování svátostného života po prvním přijetí svátostí. Všechny ostatní podrobnosti Vám rád zodpovím při přihlašování Vašeho dítěte, případně v průběhu samotného kurzu.

Přihláška je k dispozici ZDE.

Děkuji Vám a těším se na vzájemnou spolupráci.

P. Martin Hönig, farní vikář u sv. Tomáše v Brně,

martinhonig@seznam.cz, 731402647