Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 14. června 2020 (15. 6. 2020)

Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.
V pátek oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a na sobotu připadá památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V sobotu 20. června udělí v naší katedrále otec biskup Vojtěch připraveným kandidátům kněžské a jáhenské svěcení. Vzhledem k tomu, že pro hromadné akce stále platí zvláštní hygienické předpisy, bude vstup do katedrály umožněn pouze s platnou vstupenkou. Slavnostní mše sv. bude vysílána přes YouTube. Odkaz je zveřejněn na webových stránkách biskupství. Na svěcence i světitele pamatujme, prosím, ve svých modlitbách.

Příští neděle bude 12. v mezidobí.

V období od 21. června dále je zatím ještě stále dost volných úmyslů mší sv. Mešní úmysly je možné zadávat v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Ohlášky na neděli 7. června 2020 (7. 6. 2020)

Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice.
V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Další informace

Brno a jeho chrámy 2020 (31. 5. 2020)

Město Brno pořádá již několik let akci “Brno a jeho chrámy”, kdy jsou od 15.června do 15.září veřejnosti zpřístupněny kostely běžně nepřístupné.

Další informace

Ohlášky na neděli 31. května 2020 (31. 5. 2020)

Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Touto slavností končí doba velikonoční. Po (nedělní) večerní mši sv. bude také poslední májová pobožnost.

Další informace

Bohoslužby do 300 osob (26. 5. 2020)

Bohoslužby s účastí lidu jsou v našem kostele podle obvyklého rozvrhu: Od pondělí do soboty jsou mše sv. v 7 a v 17.30, v neděli v 7.45, v 9, v 11 a v 19.30 hodin.  Eucharistické adorace jsou každou neděli od 18 do 18.30 a ve čtvrtek od 16 do 17.15 hodin. Při bohoslužbách je nutné zachovat všechny aktuálně platné hygienické předpisy (mít zakrytý nos a ústa, desinfikovat si ruce před vstupem do kostela, dodržovat rozestupy atd.)

Je také třeba počítat s tím, že podle platných nařízení úřadů je pro účastníky bohoslužeb (mimo celebrantů a přisluhujících) zcela uzavřena sakristie kostela včetně přilehlých toalet.

Bohoslužeb se může účastnit zatím maximálně 300 osob, ale jen při dodržení rozestupů mezi osobami, které nejsou rodinnými příslušníky. Z prostorových důvodů v našem kostele nemůže být tento maximální počet využit. Prosíme tedy o trpělivost a o vzájemnou ohleduplnost. I nadále jsou bohoslužby vysílány také přes internet https://prenosy.svtomas.net/.